Haziran 24, 2021 Kategori Dilekçeler

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

İş Hukuku ile ilgili tüm sorularınızı yorum yaparak, ya da aşağıda yer verdiğimiz linke tıklayıp büromuz ile iletişime geçerek sorabilirsiniz.

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=905378182664&text=


İSTANBUL ANADOLU ….. İŞ MAHKEMESİ bilirkişi
SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE bilirkişi

Dosya No: 2016/……E.

DAVALI               :

VEKİLİ                 : Av. Gürkan PİŞKEN

DAVACI               :

VEKİLİ                 : Av.

KONU                   : Dosyada mübrez ../../…. tarihli bilirkişi ek raporuna karşı beyan ve itirazlarımızın süresi içerisinde sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Sayın mahkemenizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasından görülmekte olan davada alınan bilirkişi ek raporu tarafımıza ./../…. tarihinde tebliğ edilmiş olup, süresi içerisinde beyan ve itirazlarımızı sunuyoruz. Şöyle ki;

DAVALI TARAFIN ../../…. TARİHİNDEN ÖNCEKİ ÜCRET ALACAKLARI ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞTIR.

Dosyada mübrez bilirkişi raporunda mevcut bulunan ve tartışmaya mahal vermeyecek derecede somut olan hataları dilekçemizde belirtmemize rağmen; bu itirazlarımız, bilirkişi tarafından dikkate alınmayarak eksik inceleme sonucu hatalı bir şekilde ek rapor oluşturulmuştur. Bilirkişi kök raporuna yapmış olduğumuz, zamanaşımı dışındaki diğer tüm itirazlarımız dikkate alınmayıp ek raporda bu itirazlarımızın hiçbirine değinilmemiştir. Bu nedenle Sayın bilirkişi, dilekçelerimizde belirttiğimiz hususları dikkatlice okumamış veya dikkate almamıştır. Bu durum hatalı olup, bilirkişinin yapmış olduğu bu tespitin dikkate alınmaması gerekmektedir

Ayrıca itiraz dilekçemizde öne sürdüğümüz fazla mesai, hafta tatili, yıllık izin ve genel tatil ücretlerine ilişkin zamanaşımı defilerimiz sayın bilirkişi tarafından eksik bir şekilde dikkate alınarak hatalı bir şekilde rapor hazırlanmıştır. Fazla çalışma ücret alacağı ve yıllık izin ücretlerine yönelik yapmış olduğumuz zamanaşımı itirazımızı dikkate almayıp bu ücretlere yönelik herhangi bir hesaplama yapmamıştır. Sayın bilirkişi sadece Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti ve Hafta Taili Ücretleri bakımından bir hesaplama yapmıştır. Ancak yapmış olduğu hesaplamalar yanlıştır. Davacının işe giriş tarihi ../../….’tür. Davacının ıslah dilekçesini sunduğu tarih ise ../../….’dur. Bu nedenle hiçbir şekilde kabul anlamına gelmemekle birlikte bir an için ücret alacağın varlığı kabul edilse dahi davacının ../../…. tarihinden önceki ücret alacakları zamanaşımına uğramıştır. Yani ../../…. – ../../…. tarihleri arasında davacının herhangi bir ücret alacağı hakkı bulunmamaktadır. Sayın bilirkişi ise sadece iki ücret alacağını, tarafımızca anlaşılmayan bir şekilde hesaplamıştır. Fazla çalışma ücret alacağı ve yıllık izin ücret alacaklarının neden hesaplamadığını ise ilgili raporda açıklamamıştır. Ayrıca davacı tarafın açmış olduğu ../../…. tarihli ek dava tarihinde de davcı tarafın zamanaşımına uğramış ücret alacakları bulunmaktadır. Bilirkişi bu durumu da dikkate almayıp hatalı bir şekilde rapor hazırlamıştır. Bu nedenle sayın bilirkişinin hazırlamış olduğu ek raporun tarafımızca kabulü mümkün değildir. Bilirkişi kök raporunda itiraz ettiğimiz bir diğer husus ise hafta tatili ücreti hesaplamasıydı. Sayın bilirkişi hafta tatili ücret alacağını işçinin, işveren nezdinde çalışmış olduğu 2 yıl süresince hiçbir izin kullanmadan çalıştığını kabul ederek hesaplamıştır. Bu durum gerçeği yansıtmadığı gibi hayatın olağan akışına aykırıdır. Bir iş yerinde bir işçinin yaklaşık 720 gün boyunca aralıksız bir şekilde çalışmış olduğunun düşünülmesi gerçeklikle bağdaşmamaktadır.

Dolayısıyla sayın bilirkişinin düzenlemiş olduğu ek rapor gerçeği yansıtmamaktadır. Yeterli araştırma ve inceleme yapılmadın hazırlanmıştır. Bundan dolayı söz konusu mahkeme kararına dayanak olmaktan uzaktır. Bu nedenle ek bilirkişi raporundaki eksiklikler ve hatalar, hüküm aşamasına geçilmeden evvel giderilmesi gerekmektedir.
Bu nedenle yapılan bilirkişi raporuna itirazımın kabulü ile, yeni bir bilirkişi kuruluna inceleme yaptırılarak rapor alınmasını talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen ve Sayın Mahkemenizce re’sen nazara alınacak nedenlerle, fazlaya dair her türlü talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

  • Bilirkişi ek raporuna İTİRAZLARIMIZIN KABULÜ ile itirazlarımız doğrultusunda YENİ BİR BİLİRKİŞİDEN RAPOR ALINMASINA,
  • Sayın mahkeme aksi kanaatte ise aynı bilirkişilerden itirazlarımız doğrultusunda yeniden EK RAPOR ALINMASINA,
  • Haksız ve mesnetsiz huzurdaki davanın tümden REDDİNE,
  • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin DAVACI TARAF ÜZERİNDE BIRAKILMASINA,                                      karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz.

Davalı Vekili
Av. Gürkan PİŞKEN

https://www.aphukuk.com/category/dilekceler/ https://bilirkisilik.adalet.gov.tr/

İş Hukuku ile ilgili tüm sorularınızı yorum yaparak, ya da aşağıda yer verdiğimiz linke tıklayıp büromuz ile iletişime geçerek sorabilirsiniz.

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=905378182664&text=

Abone Ol
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments