Haziran 13, 2021 Kategori Daha Fazla Oku, Daha Fazla Oku

Hakaret Suçu ve Cezası

HAKARET SUÇU hakaret Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar…Daha Fazla Oku

Daha Fazla Oku