Haziran 16, 2021 Kategori Dilekçeler

Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

boşanma

Kiracının tahliyesi hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızı yorum yaparak, ya da aşağıda yer verdiğimiz linke tıklayıp büromuz ile iletişime geçerek sorabilirsiniz.

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=905378182664&text=


 boşanma      ……………… AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE boşanma

 

DAVACI                      : boşanma

VEKİLİ                        : Av. Gürkan PİŞKEN

DAVALI                       :

KONU                         :  Davalının kusurlu davranışlarından dolayı evlilik birliğinin temelinden  sarsılması nedeniyle boşanma velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat taleplerimizi içeren dava dilekçemizin sunumu ve müşterek çocuk için …… TL iştirak nafakasının , müvekkil için ………TL yoksulluk nafakasına hükmedilmesi taleplerimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR           :

  1. Davacı müvekkil ile davalı eş, ../../…. tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların bu evlilikten ../../…. tarihinde doğan bir erkek çocukları bulunmaktadır.

 

  1. Müvekkilim ve eşi bir süre sonra eşinin ailesi ile beraber yaşamaya başlamışlardır. Bu süre içinde müvekkile, eşi ve eşinin ailesi tarafından psikolojik şiddet ve baskı uygulanmıştır. Anlaşmazlıkların temelinde, davalı eşin annesi, babası ve kardeşlerinin çiftin evliliklerine fazlasıyla karışması, müvekkilin bu durumdan duymuş olduğu rahatsızlığı davalı eşe defalarca anlatmasına rağmen davalı eşin müvekkile destek olmamakla beraber her defasında ailesini savunarak müvekkilimi suçlamıştır. ve her defasında annesi ve kız kardeşinden korkup onların etkisi altında kalarak hareket

 

  1. Davalı eş ve ailesi tarafından müvekkilin hayatı çekilmez bir hale sokulmuşlardır. Davalı eşin ailesi müvekkilimin giyimine ve dışarı çıkmasına sürekli müdahalelerde bulunmuşlardır. Müvekkilim dışarı çıkarken ya da dışarıda yürürken davacı tarafın annesinin hakaretlerine maruz kalmıştır. Bu husus hakkında duruşmada dinleteceğimiz tanıklar da olaya açıklık getirecektir. Müvekkilimin yaşamış olduğu bu durumlar hayatını çekilmez bir hale sokmuştur.  Davacının ailesinden psikolojik şiddet gören müvekkilim hiçbir zaman eşi tarafından savunulmamıştır.

 

  1. Ayrıca bu birliktelik süresince davalı eş üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemiştir. Davalı müvekkil eş ile birlikte yaşadığı konuta bazı günler gelmediği ve bu durumu alışkanlık haline getirdiği ve bazı günler alkol almaya başlaması sebebiyle müvekkilim ile davalı arasında geçimsizlik oluşmasına sebebiyet vermiştir. Davalı alkol aldığı zamanlar müvekkilime hakaret edip bazı zamanlar ise fiziksel şiddet uygulamıştır. Müvekkilim bu psikolojik ve fiziksel şiddete daha fazla dayanamamış ve ailesinin yanına dönmüştür.

 

  1. Yukarıda arz ve izah etmiş olduğumuz nedenlerden dolayı evliliğin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmamıştır. Taraflar arasındaki evlilik birliği fiilen bitmiştir ve bunun hukuki olarak da tescil edilmesi zorunluluğu doğmuştur. Taraflar uzun süredir ayrı yaşamaktadırlar. Taraflar birbirlerini görmeye bile tahammül edemez hale gelmişlerdir. Evlilik birliğinin devamında yarar ve umut görülmediğinden ve evliliğin sürdürülmesinde tarafların hiçbir menfaati kalmadığından işbu dava açılmıştır.

HUKUKİ SEBEPLER     : MK, HMK ve ilgili her türlü mevzuat

HUKUKİ DELİLLER      : Nüfus kaydı, tanık beyanları, sair her türlü yasal delil

NETİCE VE SONUÇ     : Yukarıda arz ve izah etmiş olduğumuz nedenlerden dolayı;

  • Evlilik birliğinin “ evlilik birliğinin temelden sarsılması “ sebebiyle tarafların BOŞANMALARINA,
  • Müşterek çocuğun yargılama süresince geçici velayetinin müvekkile verilmesini ve yargılama neticesinde kati olarak velayetin müvekkile VERİLMESİNE,                                                                                                                     
  • Müvekkilin maddi herhangi bir geliri bulunmadığından müvekkile şimdilik ….. TL tedbir nafakası, yargılama neticesinde ……….TL yoksulluk nafakası BAĞLANMASINA,
  • Evlilik birliğinden meydana gelen müşterek çocuğun bakım ve giderleri için müvekkile dava tarihi itibari ile ………. TL tedbir nafakasına, yargılama neticesinde ……… TL iştirak nafakası BAĞLANMASINA,                         
  • Yargılama masrafları ile vekalet ücretinin karşı tarafa YÜKLETİLMESİNE,

karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf

Davacı Vekili 

Av. Gürkan PİŞKEN

https://www.aphukuk.com/iletisim/

Boşanma davası ile ilgili tüm sorularınızı yorum yaparak, ya da aşağıda yer verdiğimiz linke tıklayıp büromuz ile iletişime geçerek sorabilirsiniz.

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=905378182664&text=

Abone Ol
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments