Haziran 27, 2021 Kategori Dilekçeler

Gerekçeli İstinaf Dilekçesi

Ceza davaları hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızı yorum yaparak, ya da aşağıda yer verdiğimiz linke tıklayıp büromuz ile iletişime geçerek sorabilirsiniz.

https://api.whatsapp.com/send?phone=905378182664&text=


istinaf İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NE İstinaf
Gönderilmek Üzere
………………….ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

Dosya No: …./… E.

MÜŞTEKİ SANIK :

MÜDAFİİ                 : Av. Gürkan PİŞKEN

KONU                       : Gerekçeli istinaf dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR    :

MÜVEKKİLİN TELEFONUNA EL KONULMASINA RAĞMEN İNCELENMEMİŞTİR. MÜVRKKİLİN LEHİNE OLABİLECEK DELİLLER TOPLANMAMIŞTIR. SOMUT BİR DELİL DAHİ BULUNMAMASINA RAĞMEN MÜVEKKİL HAKKINDA MAHKUMİYET KARARI VERİLMİŞTİR. SÖZ KONUSU DOSYADA HER TÜRLÜ ŞÜPHEDEN UZAK, KESİN DELİLLERİN BULUNMAYIŞI, ARACIN ÇALIŞIR VAZİYETTE OLMAMASI, TANIKLARIN, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINI YAPAN KİŞİLERİN SURİYE UYRUKLU ……………… VE IRAK UYRUKLU ………………….. OLDUĞUNU BELİRTMELERİ, MÜVEKKİLİMİ TANIDIKLARINA YA DA PARA VERDİKLERİNE YÖNELİK BEYANLARININ BULUNMAYIŞI VE MÜVEKKİLİN ÜZERİNDEN PARA ÇIKMAMASI GİBİ HUSUSLARIN VARLIĞI SEBEBİ İLE MÜVEKKİL HAKKINDA BERAAT KARARI VERİLMESİ GEREKİRKEN EKSİK İNCELEME SONUCUNDA HUKUKA VE HAKKANİYETE AYKIRI BİR ŞEKİLDE MAHKUMİYET KARARI VERİLMİŞTİR.

Yerel Mahkeme Müvekkil sanık hakkında “ Sanıkların yargılama sürecinde dosyaya yansıyan olumsuz bir tutum ve davranışlarının bulunmaması, cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkisi dikkate alınarak verilen cezalardan 5237 sayılı TCK.nun 62.maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılmak suretiyle sanıkların AYRI AYRI 3 YIL, 9 AY HAPİS VE 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA, ‘ karar vermiştir.

Yerel Mahkemenin iş bu kararı eksik incelemeye dayalı olup Hukukun temel ilkelerine de aykırıdır. Yerel Mahkeme; maddi delillere dayanmadan, bu konudaki sanık ve müdafii taleplerini, itirazlarını göz ardı ederek varsayımsal çıkarımlar ile müvekkilin üzerine atılı suçu işlediği kanaatine vararak müvekkilin cezalandırılması yoluna gitmiştir.

Müvekkilim yaklaşık 1 yıl öncesinde kredi çekerek kamyon almıştır. Almış olduğu kamyon ile yük taşımacılığı yapmaya başlamıştır. Bir ile malzeme götürdükten sonra o ilden kamyon ile boş dönmemek için, Facebook sitesindeki nakliye sayfalarındaki ilanları takip etmektedir. Söz konusu sayfalarda paylaşım yapan ilan sahipleri ile iletişime geçerek iş almaya çalışmaktadır. Bu şekilde 10’larca ek iş almıştır. Müvekkilim söz konusu sayfaların birinde İstanbul içi 10 teker araca ihtiyaç olduğuna yönelik bir ilan ile karşılaşmıştır. Müvekkilim ilan sahibi ile iletişime geçmiştir. İlan sahibi; müvekkilime, ‘ yük taşınacağını ve kamyona ihtiyaç olduğunu ‘ beyan etmiştir. Müvekkilim kendisinde 10 teker araç olduğunu belirtmiş ve yük taşıması konusunda anlaşmışlardır. Akabinde ilan sahibi müvekkilime konum atmış ve oraya gitmesini söylemiştir. Müvekkilim kendisine gönderilen konuma vardığında Suriyeli insanları görmüş ve anlam verememiştir. Bu esnada yabancı uyruklu kişiler kamyona binmeye çalışmışlar, sayıca çok fazla oldukları için müvekkilim binmelerine engel olamamıştır. O esnada jandarma ekipleri olay yerine gelmiştir. Jandarma ekipleri olay yerine geldiği esnada müvekkilim hiçbir şekilde kaçmamıştır. Çünkü kendisi bir suç işlemek amacıyla yani göçmenleri kaçırmak için olay yerine gelmemiştir. Kendisine yük taşıyacağı söylenmiştir.

Söz konusu ilanlara yönelik delil dilekçemizi 09/04/2022 tarihli delil dilekçemiz ile mahkemenize sunduk. Delil dilekçemizin ekinde sunmuş olduğumuz ekran görüntüleri Facebook sitesindeki nakliye ile alakalı iş ilanlarından alınmıştır. Müvekkilim de söz konusu siteden görmüş olduğu nakliye ilanındaki ( Fazla yük olması sebebiyle 10 tekerli kamyonu olan kişilerin iletişime geçmesini içerir minvalde bir nakliye ilanı ) numara ile iletişime geçmiş ve kendisinin 10 tekerli kamyonu olduğunu, eşyaların taşımacılığını yüklenebileceğini belirtmiş ve karşı taraf ile anlaşmıştır.

Müvekkilim üzerine atılı suçu işlememiştir. Yanlış zamanda yanlış yerde bulunmuştur. Dosyadaki mağdur kişilerin ifadelerinde müvekkilin adı hiçbir şekilde geçmemektedir. Müvekkilin, oradaki kişiler ile hiç bir bağlantısı bulunmamaktadır. Mağdur kişiler, göçmen kaçakçılığı yapan kişilerin Suriye uyruklu ……………. ve Irak uyruklu ………………. olduğunu belirtmişlerdir. Müvekkilin göçmen kaçakçılığı suçu ile bağlantılı olduğunu gösterir telefon kaydı da bulunmamaktadır. Yukarıda ayrıntısı ile izah ettiğimiz üzere, müvekkil, kamyonu kredi ile aldığı için her ay kredi ödemektedir. Aylık kredi borçlarını ödeyebilmek için sürekli iş alma gayreti içerisine girmiştir. Ek işleri de Facebook sitesindeki nakliye sayfalarındaki ilanlardan sağlamaktadır. Müvekkilime gideceği yerde yabancı uyruklu insanlar olduğu hiçbir şekilde söylenmemiştir. Müvekkilim kendisine gönderilen konuma vardığı anda, yabancı uyruklu insanların varlığından haberdar olmuştur. Yabancı uyruklu kişileri gördükten sonra, aracı ile onları taşımak istemediği için, aracın kontağını kapatıp araçtan inmiştir. Bu nedenle müvekkilin üzerine atılı suç ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.

Yargıtay Kararı – 18. CD., E. 2018/6617 K. 2019/16163, 3.11.2019 tarihli ilamında; ” Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

1- Sanığın atılı suçlamayı reddederek araçta yakalanan göçmenlerden haberdar olmadığını söylemesi, kaçak göçmenlerinde ifadelerinde “tırın bulunduğu yere getiren kaçakçının halatı kopararak kendilerini tıra yerleştirdiğini, sanığı hiç görmediklerini ve tanımadıklarını” belirtmeleri karşısında, sanığın göçmen kaçakçılığı suçunu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve cezalandırmaya yeterli delillerin neler olduğu açıklanmadan CMK’nın 230/1-b maddesine aykırı olarak mahkûmiyetine karar verilmesi,
2- Kabule göre de;

28/06/2014 tarih 6545 sayılı Kanunun 81. maddesi ile değişik 5275 sayılı Kanunun 106/3 maddesi gözetilmeden, hükümde infaz yetkisini kısıtlayacak şekilde, ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğine karar verilmesi,

Kanuna aykırı ve sanık …’in temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 13/11/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. ” her türlü şüpheden uzak, kesin ve cezalandırmaya yeterli delillerin varlığını aramıştır. Ancak söz konusu dosyada müvekkilin göçmen kaçakçılığı suçunu işlediğini gösterir şüpheden uzak kesin ve cezalandırmaya yeterli delil bulunmamaktadır.

Göçmen kaçakçılığı suçu, özel kast ile işlenebilen bir suç tipidir. Nitekim, TCK 79. madde metni “ doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla ” ifadesiyle suçun özel kast ile işlenebileceğini açıkça belirtmiştir. Failin maddi menfaat elde etme amacı yoksa göçmen kaçakçılığı suçunun meydana gelmesi mümkün değildir. Müvekkilimin menfaat elde etmek ve göçmenleri taşımak maksadıyla olay yerine gittiğini gösterir, her türlü şüpheden uzak kesin bir delil dosyada bulunmamaktadır.

Söz konusu dosyada her türlü şüpheden uzak, kesin delillerin bulunmayışı, aracın çalışır vaziyette olmaması, tanıkların göçmen kaçakçılığı yapan kişilerin Suriye uyruklu Abu Hale ve Irak uyruklu Cuma Ali olduğunu belirtmeleri, müvekkilimi tanıdıklarına ya da para verdiklerine yönelik beyanlarının bulunmayışı ve müvekkilin üzerinden para çıkmaması gibi hususların bir arada değerlendirilerek, müvekkil hakkında BERAAT kararı verilmesi gerekirken hukuka ve hakkaniyete aykırı hüküm kurulmuştur.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen ve sayın mahkemenizce re’sen göz önüne alınacak sair nedenlerle:

Müvekkil hakkında verilen kararın kaldırılmasına ve BERAATİNE,

karar verilmesini talep ederim.

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf

https://www.aphukuk.com/iletisim/

Sanık Müdafii

Av. Gürkan PİŞKEN

Ceza davaları hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızı yorum yaparak, ya da aşağıda yer verdiğimiz linke tıklayıp büromuz ile iletişime geçerek sorabilirsiniz.

https://api.whatsapp.com/send?phone=905378182664&text=

Abone Ol
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments