Haziran 24, 2021 Kategori Dilekçeler

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi

Karşılıksız çıkan çekler hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızı yorum yaparak veya ofisimiz ile iletişime geçerek sorabilirsiniz. Karşılıksız çeklerin takibi konusunda büromuzdan yardım almak isterseniz eğer; aşağıda yer verdiğimiz linke tıklayıp büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=905378182664&text=


……………………. İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE  çek

ŞİKAYET EDEN
(ALACAKLI)                 :

VEKİLİ                           : Av.

ŞÜPHELİ(BORÇLU) :

                             Yetkili:

SUÇ                                  : Şüphelinin karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılması talebidir.

AÇIKLAMALAR          :

Şüpheli borcuna karşılık olarak ………….. Bankası’nın …………… Şubesine ait ……….. seri numaralı ve ../../…. keşide tarihli ve keşide yeri…………… olan ………….. – TL bedelli çek keşide edip müşteki tarafına teslim etmiştir.

Çekler süresinde ilgili bankaya ibraz edilmiş ancak karşılığının olmaması sebebiyle, ../../…. tarihinde banka tarafından “karşılıksızdır” hususu şerh edilerek müvekkile çek iade edilmiştir.

Çekin karşılıksız çıkmasını müteakip çek karşılığının müvekkil tarafından istenmesine rağmen şüpheli, çeklerin karşılığını ödememiştir. Bu sebeple iş bu suç duyurusunda bulunma zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : 5941 sayılı Çek Kanunu ve ilgili mevzuat

DELİLLER                     : Suça konu çek örneği, ticaret sicil gazetesi ilanları ve sair her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP        : Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle;

  • Şüphelinin karşılıksız çek keşide etmek suçundan CEZALANDIRILMASINA,
  • Ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan YASAKLANMASINA,
  • Koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma YASAĞINA,

karar verilmesi bilvekale saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../….

 

Şikayet Eden Alacaklı Vekili
Av.

EKLER:

Onanmış vekaletname sureti
Çeklerin fotokopisi
Şirkete ait ticaret sicil gazetesi ilanları

https://www.aphukuk.com/category/dilekceler/

https://www.goc.gov.tr/

Karşılıksız çıkan çekler hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızı yorum yaparak veya ofisimiz ile iletişime geçerek sorabilirsiniz. Karşılıksız çeklerin takibi konusunda büromuzdan yardım almak isterseniz eğer; aşağıda yer verdiğimiz linke tıklayıp büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=905378182664&text=

Abone Ol
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments