Haziran 30, 2021 Kategori Dilekçeler

Sosyal Medya Hakaret Şikayet Dilekçesi

Hakaret ile ilgili tüm sorularınızı yorum yaparak, ya da aşağıda yer verdiğimiz linke tıklayıp büromuz ile iletişime geçerek sorabilirsiniz.

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=905378182664&text=


……………. NÖBETÇİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA hakaret

MÜŞTEKİ                       :

VEKİLİ                            :

ŞÜPHELİ                        :

SUÇ TARİHİ                  : ../../….

SUÇ                                   : Hakaret, İftira ve savcılığınızın resen hükmedeceği diğer sair suçlar.

AÇIKLAMALAR           :

Şüpheli bir dönem müvekkile ait iş yerinde çalışmıştır. Çalıştığı bu dönem içerisinde müvekkilden bir miktar borç para almış ancak aldığı bu borç paraları ödememiştir. Müvekkil tarafından banka hesabı üzerinden gönderilen bu paralar hakkında şüpheli hakkında icra takibi başlatılmıştır. Müvekkil ile şüpheli arasında bu nedenden kaynaklı olarak bir husumet mevcut bulmuştur.

Şüphelinin kullanımında bulunan ……..no.lu telefon ile müvekkilin kullanımında bulunan ………….no.lu telefon üzerinden ../../…. ile ../../…. tarihleri arasında geçen yazışmalarda, şüpheli tarafından müvekkile yönelik olarak ekte sunulmuş bulunan kayıtlarda görülen hakaretler edilmiş bulunmaktadır. Müvekkil şüpheliyi kendisine yazmaması ve kendisini rahatsız etmemesi konusunda ikaz etmiş olmasına rağmen şüpheli tarafından ısrarla ve sırf müvekkili rahatsız etmek kastı ile yazılmaya devam edilmiştir. Şüpheli tarafından müvekkile hitaben edilmiş bulunan çoğu hakaret whatsapp kayıtlarından silinmiştir. Müvekkil bu hakaretlerin sadece belli bir kısmının ekran fotoğraflarını alabilme şansına erişmiş bulunmaktadır.

Şüpheli tarafından gerçekleştirilmiş bulunan bu eylemler dolayısı ile TCK’nun 125. Maddesinde düzenlenmiş bulunan hakaret suçu ile TCK’nun 123. Maddesinde düzenlenmiş bulunan kişilerin huzur ve sükunun bozulması suçu işlenmiş bulunmaktadır.

TCK madde 125’de ” Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…)[45] veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. (2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.” hakaret suçu düzenlenmiştir. Dolayısıyla müvekkilime edilen hakaretler TCK kapsamında suç sayılmaktadır.

Tüm bu hususlar dikkatlice incelendiğinde şüphelinin eylemlerinin TCK m.125’e göre suç oluşturmasından dolayı cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini talep ederiz.

DELİLLER                       : Ekran görüntüleri ve sair diğer deliller.

HUKUKİ NEDENLER   : TCK m. 125 ve ilgili mevzuat

NETİCE-İ TALEP            :Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle,  şüphelinin cezalandırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederim.

            Müşteki Vekili

Av. Gürkan PİŞKEN

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf

https://www.aphukuk.com/iletisim/

Hakaret ile ilgili tüm sorularınızı yorum yaparak, ya da aşağıda yer verdiğimiz linke tıklayıp büromuz ile iletişime geçerek sorabilirsiniz.

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=905378182664&text=

Abone Ol
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments