Haziran 3, 2022 Kategori Aile Hukuk

Soybağı Babalık Dava Dilekçe Örneği

İSTANBUL ANADOLU … AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI                    : ……………….. (T.C. …………………….. )
Adres:

VEKİLİ                      : Av. Gürkan PİŞKEN
Adres:

DAVALILAR            :

  1.
                                      2.
                                      3.

KONU                         : Soybağının tespiti (babalık davası) talebimizi içerir dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR     :

 

İşbu dilekçe ile müvekkilin talebi doğrultusunda davacı ile davalı arasında soybağının kurulması talebimizi mahkemeye sunuyoruz. Söz konusu uyuşmazlığa ilişkin açıklamalarımız aşağıdaki gibidir.

Müvekkilin doğumundan önce müvekkilin annesi ve davalı ……………………………………..

…………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………..annesi ile davalının birliktelikleri son bulmuştur. Bu süreçle ilgili tanık anlatımları önem arz etmekte olup tanık listesi sayın mahkemenize bildirilecektir.

 

Yukarıda izahatını yaptığımız üzere evlilik dışı birliktelikten ……………………………………………TMK Madde 282 “Çocuk ile ana arasında soy bağı doğumla kurulur.” uyarınca müvekkil ile annesi arasında soy bağı kurulmuştur. Müvekkilin annesi ………………

…………….

…………………

………………..mağduriyetlerle hayatını sürdürmüştür. 1………………………….

……………………………………….e soy bağı ilişkisi bulunmamaktadır.

Davalının müvekkilin babası olduğunun tespit edilmesi için babadan alınan örnekler üzerinden Adli Tıp Kurumu’nca tıbbı inceleme raporunun oluşturulmasını talep ederiz.

O dönemlerde resmi evlilik yerine dini nikah kıyılarak evlenilmektedir. Nüfus müdürlüğünden yapmış olduğumuz sorgulamada müvekkilin babası ve annesi arasında resmi bir evlilik kurulmadığı tarafımıza bildirilmiştir. Müvekkilim annesinin nüfusuna kayıt edilmiştir. Baba kısmına ise boş kalmaması adına öylesine bir isim yazılmıştır. Bu nedenle müvekkilim ile baba arasında herhangi bir şekilde soybağı kurulmamıştır.

TMK Madde 282- Çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur.
Çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulur.

………………………………..

………………………………..

………………………….

TMK Madde 301- Çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk isteyebilirler. Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır. Hükmüne amirdir. …………………………………………

…………………..

…………………….

……………………davaya taraf olarak eklenmelerini ve Cumhuriyet savcısına ve Hazineye de ihbar edilmesini talep etmekteyiz.

 

Müvekkilin babası ile soybağı bugüne kadar kurulmamıştır. Bu durumda soybağının kurulması için işbu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Türk Medeni Kanunu Madde 282 /2, 301,303 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kayıtları, hastane kayıtları, tanık, bilirkişi incelemesi, yemin, DNA testi, tıbbi inceleme raporu ve ilgili her türlü delil.

NETİCE-İ TALEP      : Yukarıda açıklanan ve sayın mahkemenizce re’sen dikkate alınacak nedenlerle;

  • Öncelikle mirasçıların tespit edilerek ………………….………
  • Haklı ……………….KABULÜNE
  • Müvekkilin …………………olduğunun tespiti……………. ile arasın……………………..SINA
  • Her türlü yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa YÜKLETİLMESİNE,

karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

Davacı Vekili

Av. Gürkan PİŞKEN

Babalık davası hakkında bilgi almak için yorum kısmına yazabilir veya aşağıda yer verdiğimiz linke tıklayarak büromuz ile iletişime geçerek soru sorabilirsiniz.

https://api.whatsapp.com/send?phone=905378182664&text=

Abone Ol
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments