Temmuz 21, 2021 Kategori Daha Fazla Oku, Daha Fazla Oku

Haksız Tahrik İndirimi Nedir

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ NEDİR Haksız tahrik Türk Ceza Kanunu’nun 29. Maddesinde düzenlenmiştir. Kişinin haksız bir fiilin kendisinde meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işlemesi halinde ceza sorumluluğunu azaltan bir ceza indirimi nedenidir….Daha Fazla Oku

Daha Fazla Oku
Haziran 27, 2021 Kategori Daha Fazla Oku, Daha Fazla Oku

Esas Hakkında Savunma Dilekçesi

savunma ……………… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE savunma Dosya No: …./… E. SANIK                   : MÜDAFİİ             : Av. KONU             …Daha Fazla Oku

Daha Fazla Oku
Haziran 13, 2021 Kategori Daha Fazla Oku, Daha Fazla Oku

Hakaret Suçu ve Cezası

HAKARET SUÇU hakaret Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar…Daha Fazla Oku

Daha Fazla Oku
Mart 20, 2019 Kategori Daha Fazla Oku, Daha Fazla Oku

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME (MUKAVEMET) SUÇU direnme Kamu görevlisine (memur, polis, zabıta, avukat, hakim vs.) karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanılması ile meydana gelir. direnme TCK’nın 265. maddesinde yer alan görevi yaptırmamak…Daha Fazla Oku

Daha Fazla Oku