Kasım 7, 2021 Kategori Daha Fazla Oku, Daha Fazla Oku

İşçinin İş Sözleşmesini Feshetmesi

İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI  Madde 24 – Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: I.Sağlık sebepleri: a) İş sözleşmesinin konusu olan…Daha Fazla Oku

Daha Fazla Oku
Kasım 7, 2021 Kategori Daha Fazla Oku, Daha Fazla Oku

İşçi Alacağı Ve Tazminat Davası Kıdem Tazminatı

İŞÇİ ALACAK VE TAZMİNAT DAVASI  İşçi alacakları; iş akdinin sona ermesinden sonra ortaya çıkan bazı hak ve alacak olarak tanımlayabiliriz. Kıdem Tazminatı İşçinin; kanunda belirtilen bir takım sebeplerle iş akdinin sonlanmasından kaynaklı olarak işverenin ödemiş…Daha Fazla Oku

Daha Fazla Oku
Temmuz 14, 2021 Kategori Daha Fazla Oku, Daha Fazla Oku

İşçinin İşe İade Davası

İŞÇİNİN İŞE İADE DAVASI İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu…Daha Fazla Oku

Daha Fazla Oku