Haziran 24, 2021 Kategori Dilekçeler

Tahdit Kodlarının Kaldırılması Dilekçesi

Tahdit kodları hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızı yorum yaparak, ya da  büromuz ile iletişime geçerek sorabilirsiniz. Tahdit kodlarının kaldırılması için büromuzdan hukuki destek almak istiyorsanız eğer; aşağıda yer verdiğimiz linke tıklayıp büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=905378182664&text=


ANKARA … İDARE MAHKEMESİ’NE  ( Tahdit)

DAVACI                :

VEKİLİ                  : Av.

DAVALI                : Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

KONU                   : Müvekkil hakkında konulmuş olan G-87 tahdit kodunun kaldırılması talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Hem giriş yasağı bilgilerinde hem de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda müvekkil hakkında G-87 tahdit kodunun bulunduğu belirtilmiştir. Bu nedenle işbu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

Davacı müvekkil, ……. doğumlu, Rusya Federasyonu vatandaşıdır. Kendisi Müslümandır. İslam dinini ve inancını ülkesinde inandığı şekilde yaşayamayıp baskı ve şiddete maruz kaldığı için Türkiye ‘de yaşamını idame ettirmek istemiş, yaklaşık ………… yıl önce Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yasal yollarla ülkemize giriş yapmıştır. Ülkemizde yaşamını idame ettirmek için iş arayışları içerisine girmiştir. İş arama süreci devam ederken yanındaki arkadaşının vize süresi dolduğu için polisler, müvekkil ile birlikte ikisini de gözaltına almıştır. Müvekkil kimlik bilgilerini doğru bir şekilde polislere bildirmiştir. Yapılan kontrollerde vize süresinin dolduğu görülmüştür. Bu nedenle müvekkil ülkesine geri gönderilmiştir.

Müvekkilim de ülkesine geri gönderiltikten sonra evindeyken güvenlik güçleri tarafından iki defa silahlı saldırıya maruz kalmıştır. İki arkadaşı ise güvenlik güçlerinin saldırıları sonucunda hayatını kaybetmiştir. Geri gönderildikten yaklaşık 5-6 ay sonra can güvenliği tehlikede olduğu için Rusya’dan kaçarak Gürcistan üzerinden kendisini daha güvende hissettiği Türkiye’ye giriş yapmıştır.

Müvekkil Türkiye’de bulunduğu ………. yıllık süre boyunca ülkemizin yasalarına ve nizamına uygun şekilde hayatını devam ettirmeye çalışmıştır. Hakkında bugüne kadar herhangi bir adli işlem yapılmamıştır. Türkiye’de yaşadığı süre boyunca en ufak bir suç teşkil eden davranışta bulunmamıştır. Hakkında yakalama kararı veya GBT kaydı bulunmamaktadır. Bu durumların varlığına rağmen müvekkilimiz hakkında hiçbir somut delil olmamasına rağmen ve hiçbir somut gerekçe gösterilmeden hakkında G-87 tahdit kodu konulmuştur. Müvekkilimin kamu güvenliğini tehdit ettiği iddiası soyut bir iddiadan ibarettir. Bunca yıldır ülkemizde yaşayan müvekkilin hakkında soruşturma, kovuşturma, arama, GBT kaydı olmaması, en ufak bir karakol kaydının dahi olmaması, O’nun kamu güvenliği için tehlikeli olmadığının yeterli bir delilidir. MÜVEKKİLİN DÜŞMANI RUSYA’DIR, DOSTU TÜRKİYE’DİR. DOST BİLDİĞİ ÜLKE İÇİN TEHLİKE ARZ EDEN BİR ŞEY NEDEN YAPSIN?

Bilindiği üzere Rusya Federasyonu’nda yaşayan Müslüman kişilerin can ve mal güvenliği ağırlıklı olarak tehlikededir. Müslüman oldukları için uydurma delillerle gözaltına alınanlar, kaçırılıp ortadan kaldırılanlar, işkenceye maruz kalanlar hatta bazılarının da öldürüldüğü bilinen bir gerçektir. Bu durumlar çeşitli AİHM kararlarıyla da sabittir. Hatta yakın zamanda Rusya Federasyonu’nda muhalif lider Navalniy, Putin yönetimine karşı olduğu için bütün dünyanın gözü önünde zehirlenerek öldürülmek istenilmiş, ancak muhalif lider ölmemiştir. Halihazırda kötü koşullarda cezaevindedir.

Rusya Federasyonu’nda bazı kesimler muhalif oldukları için bazı kesimler de Müslüman oldukları için sürekli baskı ve şiddete maruz kalmaktadırlar. Birçoğu doğup büyüdüğü topraklardan ayrılmak zorunda kalmıştır. Müvekkilimin de durumu farksızdır. Orada baskı ve şiddete daha fazla dayanamayıp ülkemize gelmiştir. Ülkemizi tercih etmesindeki yegane amaç Müslüman olmanın getirmiş olduğu yükümlülükleri rahat bir şekilde gerçekleştirebilme düşüncesi ve ülkesindeki bir çok insanın ülkemizi tercih etmesidir. Rusya Federasyonu’nda aykırı inanç ve düşünce yapısına sahip insanlar birçok hukuksuzlukla mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Müslüman kişiler, Rusya Federasyonu tarafından düşman olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle Rus makamları bu kişiler üzerinde baskılar kurmakta tehdit etmekte ve öldürmektedir.

Müvekkil hakkında giriş yasağı kodunun konulmasının tek dayanağı, yukarıda izah edilen nedenlerdir, yani Rusya’dan gelen aslı astarı olmayan istihbari bilgilerdir. Özellikle dini ve siyasi görüşleri nedeniyle Rusya Federasyonu yönetiminin hedefi haline gelen ve bu nedenle ülkelerini terk etmek zorunda kalarak Türkiye’ye gelen insanların en büyük korkuları, haklarında yalan ve asılsız istihbari bilgilerin düzenlenip gitmiş oldukları ülkelerde rahat bırakılmamalarıdır. Ülkelerin istihbarat teşkilatları arasında bilgi değişimi esnasında bu insanlar “terör şüphelisi” yaftasıyla listelenerek karşı tarafa verilmekte ve iadeleri istenmektedir. Rusya, ülkeden ayrılmak zorunda kalan insanları gittikleri yerlerde de rahat bırakmama politikası gütmekte, haklarında çeşitli uydurma delil ve bahanelerle dosya açmakta, dindar insanlar için Suriye’ye gittiği iddiasını İnterpol üzerinden yayarak bu insanları zor durumda bırakmaktadır.

Müvekkilin, Rusya’ya dönmesi ya da gönderilmesi halinde öldürülebileceğine, işkence görebileceğine ve haksız yere (dini ve siyasi düşünceleri nedeniyle) hapsedileceğine dair ciddi emareler vardır. Davacının hâlihazırda sığınabileceği, sınır dışı edilebileceği üçüncü bir ülke de bulunmamaktadır. Müvekkilimin …….. yılından beri ülkemizde yaşadığını, buraya büyük oranda adapte olduğunu, hiçbir suça karışmadığını bir kez daha vurgulamak isteriz.

Yukarıda izah edilen nedenlerle müvekkil hakkında konulan G-87 tahdit kodunun ve varsa diğer kodların kaldırılmasını talep etmekteyiz.

Müvekkilim uzun süredir idari gözetim altında tutulmaktadır. Bu nedenle dava giderlerini karşılayacak maddi gücü bulunmamaktadır. Bu nedenle davamızın adli yardım talepli olarak kabul edilmesini talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER   : Anayasa, AİHS, İYUK, 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 6100 sayılı HMK ve her türlü mevzuat.

DELİLLER                        : Eminyet Genel Müdürlüğü kayıtları, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kayıtları, Yüksek Yargı kararları, AİHM Kararları ve sair her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP           : Yukarıda arz ve izah edilen ve Sayın Mahkemenizce re’sen nazara alınacak nedenlerle,

  • Davanın kabulü ile müvekkil hakkındaki G-87 kodu konulmasına dair işlemin İPTALİNE,
  • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin DAVALI TARAF ÜZERİNDE BIRAKILMASINA,                                           karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz. https://www.goc.gov.tr/

https://www.aphukuk.com/iletisim/

Davacı Vekili

Av.

Tahdit kodları hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızı yorum yaparak, ya da  büromuz ile iletişime geçerek sorabilirsiniz. Tahdit kodlarının kaldırılması için büromuzdan hukuki destek almak istiyorsanız eğer; aşağıda yer verdiğimiz linke tıklayıp büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=905378182664&text=

 

Abone Ol
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments