Haziran 23, 2021 Kategori Dilekçeler

Tahliye Dava Dilekçesi

Kiracının tahliyesi hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızı yorum yaparak, ya da aşağıda yer verdiğimiz linke tıklayıp büromuz ile iletişime geçerek sorabilirsiniz.

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=905378182664&text=


…………………. NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE tahliye

İCRA DOSYA NO  : İstanbul ……… …../…. E

TAHLİYE TALEP
EDEN DAVACI      :

VEKİLİ                    : Av. Gürkan PİŞKEN

DAVALI                  :

KONUSU                : Davalı borçlunun ……………………………… adresindeki gayrimenkulün tahliyesi talebidir.

AÇIKLAMALAR   :

Müvekkil ile davalı arasında yapılan ../../…. tarihli yazılı kira sözleşmesi (Ektedir.) gereği, davalı tarafça ödenmesi gereken kira bedellerinin (2020 yılının Ekim, Kasım, Aralık, 2021 yılının Ocak, Şubat ayları) ödenmemesi üzerine, İstanbul…………. İcra Müdürlüğü …../…..E. Sayılı dosyası ile tahliye talepli olarak icra takibi başlatılmış, davalı / borçluya Örnek No: 13 ödeme emri ../../….. tarihinde tebliğ edilmiş, ancak davalı borçlu, 30 günlük yasal ödeme süresi içerisinde herhangi bir ödeme yapmadığı gibi, yasal süresi içinde icra dosyasına herhangi bir itirazda da bulunmamıştır.

Müvekkil, davalı tarafa kira bedellerinin ödenmesi için birçok defa başvurmasına rağmen davalı taraf kira borçlarını ödemediği gibi konutu terk etmeyip kullanmaya da devam etmektedir. Davalı yan, 2021 yılına ait Nisan ve Mayıs aylarına ait kira bedelini de ödememiştir. Müvekkilin bütün iyiniyetine rağmen borcu ödemeyen ve konutu haksız ve mesnetsiz olarak kullanmaya devam eden davalıya işbu davanın açılması zaruriyet hasıl etmiştir.

İşbu davamız ile söz konusu hukuksuzluğun ortadan kaldırılması amacıyla söz konusu taşınmasız tahliyesine ve ödenmemiş kira bedellerinin ödenmesine yönelik olarak sayın mahkemece lehimize karar verilmesini İVEDİLİKLE arz ve talep etmekteyiz. Zira müvekkilin söz konusu güncel mağduriyeti hala devam etmektedir.

Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, davalı kiracının mecurdan tahliyesini ve ödenmemiş kira bedellerinin ödenmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                    : İstanbul …………………….. E. Sayılı dosyası, ../../…. tarihli kira sözleşmesi, banka dekontları tanık, bilirkişi, yemin, keşif ve sair her türlü yasal delil https://www.aphukuk.com/iletisim/

HUKUKİ SEBEPLER : İİK, TBK, TMK, Yargıtay içtihatları, Doktrin görüşleri ve sair yasal mevzuat

NETİCE-İ TALEP       : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

  • Davalı borçlunun …………………………. / İSTANBUL adresindeki mecurdan TAHLİYESİNE,
  • Her tür yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı yana YÜKLETİLMESİNE,

karar verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6098.pdf

Davacı Vekili

Av. Gürkan PİŞKEN

Av.

Kiracının tahliyesi hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızı yorum yaparak, ya da aşağıda yer verdiğimiz linke tıklayıp büromuz ile iletişime geçerek sorabilirsiniz.

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=905378182664&text=

Abone Ol
Bildir
1 Yorum
Eskiler
Yeniler
Inline Feedbacks
View all comments
İsmail
1 yıl önce

Kiracı kira ödememezliği dışında hangi hallerde çıkartılabilir