Kasım 7, 2021 Kategori Daha Fazla Oku, Daha Fazla Oku

İşçinin İş Sözleşmesini Feshetmesi

İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI  Madde 24 – Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: I.Sağlık sebepleri: a) İş sözleşmesinin konusu olan…Daha Fazla Oku

Daha Fazla Oku