Kasım 11, 2021 Kategori Dilekçeler

Trafik Kazası Tazminat Davası

TRAFİK KAZASI SONUCUNDA TAZMİNAT DAVASI

Her gün ülkemizde binlerce trafik kazası meydana gelmektedir. Söz konusu trafik kazaları sonucunda, yüzlerce insan yaralanmaktadır. Bazı kazalarda ise yayalar, sürücüler veya yolcular hayatını kaybetmektedir. Bu yaralanmalar ya da ölümler sonucunda maddi ve manevi zararlar meydana gelmektedir.

Trafik kazası tazminat davası, motorlu bir aracın katıldığı veya neden olduğu ve bu olayın sonucunda; ölüm, yaralanma veya kişilerin mallarında zararın meydana gelmesinden dolayı kazada sorumlu olan kişilere, zarar gören tarafça açılan dava türüdür. Trafik kazası tazminatı, hem bedensel hem de mal varlığı zararlarını ifade etmek için kullanılmaktadır.

TAZMİNAT DAVASINI KİMLER AÇABİLİR

 • Meydana gelen trafik kazasında yaralama meydana gelmişse eğer; yaralanan kişi şahsen maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Bu durumda açılan maddi tazminat davası çalışma hayatı boyunca uğrayacağı işgücü kaybı nedeniyle ve tedavi masrafı içindir. Manevi tazminat davası ise kaza sonucu yaşadığı elem ve keder içindir.
 • Ağır bedensel yaralanma ile biten bir kaza varsa eğer; ağır yaralanan kişinin nişanlısı, annesi, babası, eşi, çocukları manevi tazminat davası açabilir. Ağır bedensel yaralanma, yaralanan kişinin uzuv kaybı yaşaması veya hayati fonksiyonlarını yerine getirememesi durumlarını kapsamaktadır.
 • Meydana gelen kazada, ölüm meydana gelmişse eğer; mağdur kişinin yaşadığı dönemde destek alan kişiler maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Ölen kişi evli ise eşi veya çocukları; bekar ise annesi veya babası karine olarak destekten yoksun kaldıkları kabul edilmektedir. Bu nedenle bu kişiler, ölen kişinin desteğinden yararlandıklarını ispat etmelerine gerek bulunmamaktadır. Diğer yakınların ise tazminat alabilmeleri için, destek aldıklarını ispat etmeleri gerekmektedir.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ

 • Trafik kazası sonucunda zarar gören kişi, oluşan zararı ve olayın failini öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde dava açmalıdır. Bu süre zamanaşımı süresidir. Kişi uğradığı zararı ve faili daha sonra öğrense dahi her halükarda fiilin işlendiği tarihten itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi vardır.
 • Meydana gelen trafik kazasında ölüm veya yaralanma meydana gelmişse eğer; bir suçun varlığı gündeme gelecektir. Yaralanma durumunda, yaralamaya sebebiyet veren kişi, taksirle yaralama suçundan, ölüm meydana gelmişse eğer; taksirle adam öldürme suçundan yargılaması yapılacaktır. Bu şekilde bir durum söz konusu olduğu takdirde, ilgili suç için öngörülen zaman aşımı süresinde zarar gören kişiler tazminat davası açabilecektir. Kazada mağduriyet yaşayan kişiler, 2 yıllık zaman aşımı süresini kaçırdıkları takdirde; ceza zaman aşımı süresinden yararlanabilirler.

TAZMİNAT DAVASI KİME KARŞI AÇILIR

 • Bahsetmiş olduğumuz tazminat davası, aracın sürücüsüne, aracın sahibine, aracın işletenine ve sigorta şirketine karşı açılabilmektedir. Bazı durumlarda ise; işveren firmaya, ( şirket çalışanının verdiği zararlar açısından) araç sürücüsü 18 yaşından küçük ise Anne ve Babasına, kazanın oluşumuna sebebiyet veren diğer ilgililere karşı da açılabilmektedir.
 • Sigorta şirketi: Zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortası hangi sigorta şirketi tarafından yapılmışsa, o sigorta şirketi de ölüm, yaralama veya diğer zararlardan sorumludur.

TRAFİK KAZALARI TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME

Ölümlü veya yaralamalı trafik kazaları nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında görevli mahkeme kural olarak Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Ancak trafik sigortasını yapan şirkete açılacak tazminat davasına bakmaya görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi’dir. Bu nedenle, trafik kazası nedeniyle aracın sürücüsü, sahibi ve işleteni ile birlikte aracı sigortalayan sigorta şirketine birlikte dava açılacaksa; tüm sorumlular hakkında Asliye Ticaret Mahkemesi’nde tazminat davası açılması gerekmektedir.

TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI YETKİLİ MAHKEME

Yaralanmalı ya da ölümlü trafik kazalarında birden çok yetkili mahkeme vardır. Bunlardan ilki davalının veya davacının ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemelerde, ikincisi kazanın meydana geldiği yer mahkemesinde, üçüncü ise sigorta şirketinin merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabilir.

YARALAMALI TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASINDA TALEP EDİLEN ZARARLAR

Yaralanan kişinin kendisi doğal bir sonuç olarak maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. Yaralanan kişinin yakınlarıysa hiçbir şekilde maddi tazminat talebinde bulunamazlar. Ancak, yaralanan kişi ağır bedensel bir yaralanma veya uzuv kaybına maruz kalmışsa; yaralanan kişinin yakınları manevi tazminat talebinde bulunabilirler.

 • Manevi Tazminat: Bu tazminatı talep edecek kişi, trafik kazası nedeniyle yaralanan kişinin kendisidir. Ancak ağır bedensel yaralanmaların bulunduğu takdirde, yakınları da manevi tazminat talep edebileceklerdir. Aksi durumda yakınları manevi tazminat talep edemeyeceklerdir.
 • Trafik kazasında yaralanan kişinin bütün tedavi giderleri,
 • Trafik kazasında yaralanan kişinin, kaza olmasaydı kazanacağı para,
 • Trafik kazası sonrasında kişide oluşacak hasarlar eğer çalışma gücünde bir noksanlık meydana getirecekse, bu konuda ortaya çıkan kayıplar,
 • Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASINDA TALEP EDİLEN ZARARLAR

Trafik kazası sonucunda ölüm olayı gerçekleşmişse; Mirasçıları, ölenin desteğinden yoksun kaldıklarından destekten yoksun kalma tazminatı ile cenaze ve defin masraflarını talep edebileceği gibi, ölenin,ölümü nedeniyle duydukları elem, acı ve üzüntü nedeniyle manevi tazminatta talep edebilirler.

 • Ölen kişinin cenaze masrafları
 • Ölen kişinin varsa eğer, hastane tedavi masrafları
 • Trafik kazası nedeniyle oluşan elem, acı ve ızdırap nedeniyle manevi tazminat
 • Destekten yoksun kalma tazminatı: Trafik kazası sonucunda ölen kişinin bakımını, masraflarını üstlendiği kişilerin ölüm sonucunda yoksun kaldıkları bedelleri isteyebilmeleri mümkündür. Bu tazminat türü ölen kişinin ömür boyu desteğinden mahrum kalanlar tarafından açılabilir. Destekten yoksun kalma tazminatı sadece ölen kişinin akrabaları tarafından açılmaz, ölenin destek verdiği herhangi bir kişide söz konuyu davayı açabilmektedir. Ancak ölen kişiden destek aldığını kanıtlaması gerekmektedir.

TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT HESAPLAMASI

Tazminatın hesaplanmasında ölen kişinin ve kazazedenin ekonomik durumu ve uğramış olduğu zararların tam olarak tespiti çok önemlidir. Bu hesaplama sırasında hasarlar delilleriyle tam olarak ispat edilemez ise asgari ücret üzerinden zararın hesaplanması ve daha düşük tazminat miktarlarının hak sahiplerine ödenmesi söz konusu olacaktır.

KAZA YAPAN ARACIN TRAFİK SİGORTASI BULUNMADIĞI ZAMAN NE YAPILMAKTA

Sigortasız ve trafiğe çıkması yasak olan araçların verdiği zararlardan dolayı üçüncü kişilerin zarar görmesi durumunda mağdur olunmasını engellemek amacıyla; güvence hesabı kurulmuştur. Böylelikle kazaya sebebiyet veren tarafın trafik sigortası bulunmasa dahi güvence hesabından söz konusu kayıplarının tazminini talep edilebilmektedir.

Karayolları Trafik Kanunu Madde 97 “Zarar gören, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı dava da açabilir.” Hükmünü içermektedir. Bu nedenle trafik kazası halinde sakatlanan veya özürlü sağlık raporu bulunan kişiler bakımından her ne kadar başvuru yoluyla tazminat talebi mümkün olsa da gerçek zarar her zaman sigorta şirketlerinin yaptığı ödemenin çok üzerinde olacağından dava açılarak Yargıtay hesap ölçütleri ve adli tıp maluliyet raporları doğrultusunda tazminat hesaplamaları yapılmasında mağdurlar büyük yararı bulunmaktadır. Zira sigorta şirketlerinin ödeme teklifleri ile mahkeme eliyle yaptırılan hesaplamalar arasında bazen iki katı fark bulunmaktadır. Bu nedenle trafik kazası sonucunda meydana gelen zararların tazmini hakkında bir avukattan bilgi alınmasında ve hukuki destek talep edilmesinde büyük bir yarar bulunmaktadır.https://www.aphukuk.com/iletisim/

Trafik kazası sonucunda açılacak olan tazminat davası hakkında bilgi almak için yorum kısmına yazabilir veya aşağıda yer verdiğimiz linke tıklayarak büromuz ile iletişime geçerek soru sorabilirsiniz.

https://api.whatsapp.com/send?phone=905378182664&text=

Abone Ol
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments